Muzej susjedstva
Trešnjevka

Izgradnja
odozdo

Tvornica šibica Pulsera i Mosesa / Savska 139

Tvornica šibica Pulsera i Mosesa podignuta je 1873. godine, a poslovala je do 1890. godine. Bila je to prva tvornica sagrađena u Savskoj ulici. Dozvolu za njeno podizanje zatražili su Tvornička tvrtka Pulser i Moses i poznati zagrebački trgovac robom široke potrošnje i vojničkom opremom, vlasnik nekolicine zagrebačkih stambeno-poslovnih zgrada, Ljudevit Alexander. Tvornička zgrada bila je jednostavna prizemnica. Godinu dana nakon pokretanja proizvodnje (1874.) proširena je prema nacrtu zagrebačkog graditelja Janka Jambriščaka, autora brojnih stambenih zgrada u središtu Zagreba.

Prema podacima iz 1880. tvornica je zapošljavala 16 radnika, 25 radnica i 2 djece. U Tvornici šibica Pulsera i Mosesa odvio se 10. svibnja 1875. prvi poznati štrajk radnica u Hrvatskoj. Razlog štrajka najvjerojatnije je bio pad zarade sa 5 na 3 novčića za 1000 izrađenih drvaca za šibice. Ishod štrajka nažalost nije poznat.

Izvori:

  • Crvena Trešnjevka, ur. Drago Zdunić i Slobodan Žarić, Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske, Zagreb, 1982.
  • Ivan Mirnik, "Obitelj Alexander ili kratka kronika izbrisanog vremena", Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Vol. 28 No. 1, 1995., str. 96-127
  • Miroslava Despot, "Industrija i trgovina građanske Hrvatske 1873—1880. Prilog gospodarskoj povijesti Hrvatske u doba banovanja Ivana Mažuranića. Građa za gospodarsku povijest Hrvatske", JAZU, knj. 18, Zagreb 1979.

Popis lokacija