Muzej susjedstva
Trešnjevka

Izgradnja
odozdo

Muzej susjedstva Trešnjevka — Izgradnja odozdo

Muzeji susjedstva institucije su kojima je "zajednica motor i svrha, a temelj suživot čovjeka, njegove okoline i baštine". Primjere nalazimo u siromašnim, radničkim četvrtima diljem svijeta, od Južne Amerike, preko SAD-a i Južnoafričke Republike do Nizozemske, u kojima je službena, nacionalna i često nacionalistička kultura zaobišla deprivilegirane zajednice i njihove potrebe. Stoga je redovito riječ o inicijativama odozdo zahvaljujući kojima je narodna, radnička kultura dobila svoje mjesto, fizičko i simboličko, te postala dijelom baštine. 

Trešnjevka je stasala kao radnički slam uz rastuću industriju Zagreba između dva svjetska rata. Kapitalistički proizvodni odnosi nisu ostavili mnogo prostora za brigu o razvoju kvarta; Trešnjevčani su u rješavanju socijalnih potreba bili upućeni jedni na druge. Razvio se snažan osjećaj zajednice prisutan i danas, a u tom periodu počinje i samoorganiziranje radnika i stanovnika. Njihov doprinos antifašističkoj borbi priskrbit će kvartu još uvijek prepoznatljiv nadimak: crvena Trešnjevka. 

Danas je Trešnjevka najveći zagrebački kvart koji pokazuje niz kontradikcija urbanog razvoja. Djelomična modernizacija za vrijeme socijalizma ostavila je u nasljeđe infrastrukturu za kolektivno stanovanje, kulturu, obrazovanje i socijalnu zaštitu. No međuratne mreže slamova i trošnih kućica nisu nestale: nakon 1990-ih postale su mjesta neplanske gradnje vođene isključivo maksimizacijom profita. Kolaž predimenzioniranih novogradnji, starih potleušica koje su još uvijek nečiji dom i praznih parcela koje tek čekaju izgradnju prepoznatljiva je slika kvarta. U njoj nema mnogo mjesta za javnu kulturnu infrastrukturu: na 122 tisuće stanovnika tu je gradska knjižnica, jedan kulturni centar, jedno kazalište i na samome rubu kvarta jedan muzej.

"Muzej susjedstva Trešnjevka - izgradnja odozdo" prvi je korak u pokretanju kvartovskog muzeja zasnovanog na demokratskim načelima, uključivanju zajednice i ideji revalorizacije baštine koja je istisnuta iz službenih narativa. Projekt su pokrenule udruge BLOK, K-zona, Centar za mirovne studije i SF:ius te Tehnički muzej Nikola Tesla, svi na trešnjevačkim adresama. 

Budući muzej gradit ćemo kroz osmišljavanje modela funkcioniranja i terenski rad sa zajednicom: istraživanje Trešnjevke i prikupljanje građe za virtualni fundus koji ćemo na ovoj web stranici prezentirati na jesen 2020. 

Cilj:
postaviti temelje za osnivanje multi i interdisciplinarnog muzeja susjedstva, koncipiranog prema načelima sudioničkog upravljanja u kulturi i tako da je uključenost građana integrirana u sam model funkcioniranja i djelokrug rada 

Rezultati:
izrađen i objavljen nacrt modela Muzeja susjedstva Trešnjevka, objavljena web stranica s virtualnim fundusom nastalim kroz participaciju susjedstva, kroz radionicu, ture i obilježavanja prostora sa susjedstvom, provedena 4 tematska istraživanja kvarta 

Nositelj projekta:
BLOK 

Partneri:
Centar za mirovne studije, K-zona, SF:ius, Tehnički muzej Nikola Telsa 

Autorice projekta: Ana Kutleša, Ivana Hanaček, Vesna Vuković

Suradnici:
Krešimir Zovak, Damir Žižić, Mirna Horvat, Vedran Družina i Ana Dana Beroš, Hrvoje Živčić i Zoran Đukić, Sara Morić, Tjaša Kalkan, Tomislav Augustinčić 

Vizualni identitet projekta i dizajn internetske stranice:
Hrvoje Živčić i Zoran Đukić 

Projekt i izradu internetske stranice  sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost BLOK-a. Razdoblje provedbe projekta:
1. 12. 2018. - 30. 11. 2020. 

Kontakt osoba: Dunja Kučinac, voditeljica projekta (blok@blok.hr)

www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr   

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost BLOK-a.