Fotografija 1.e OŠ bratstva i jedinstva

Fotografija 1.e OŠ bratstva i jedinstva (danas OŠ kralja Tomislava) na stepenicama ispred škole.

Inventarni broj
262
Medij
Fotografija
Autor/ica
/
Desetljeće
1960-e
Godina
1961.
Adresa
Nova cesta
Priložio/la
Vlasta Šimičević