Fotografija djece ispred OŠ Augusta Šenoe

Fotografija djece na prvi dan škole ispred OŠ Augusta Šenoe (Selska cesta 95) 2. rujna 1968. U sredini fotografije nalazi se Đurđica Cencelj.

Inventarni broj
141
Medij
Fotografija
Autor/ica
/
Desetljeće
1960-e
Godina
1968.
Adresa
Selska cesta
Priložio/la
Đurđica Cencelj