Odgoj i obrazovanje

Grbovi OŠ Rade Končar

Škola je osnovana 1964. godine, a od 1972. do 1991. nosila je ime narodnog heroja Rade Končara. Danas nosi ime OŠ Voltino, kao i naselje u kojem se nalazi, izgrađeno za potrebe stanovanja radnika Končara.

Inventarni broj
402
Autor/ica
/
Desetljeće
1970-e
Godina
/
Lokacija
OŠ Voltino
Priložio/la
Sanja Žagmeštar