Odgoj i obrazovanje

Interijer tajništva IX. gimnazije

Ojastučeni naslonjači i pripadajući stolić reprezentativnog karaktera iz tajništva IX. gimnazije. Oblikovne metode sugeriraju da je riječ o namještaju iz međuratnog perioda. Kako su stigle u inventar IX. gimnazije nije poznato.

Inventarni broj
532
Medij
Namještaj
Autor/ica
/
Desetljeće
/
Godina
/
Lokacija
IX. gimnazija
Priložio/la
BLOK