Plan Zagreba iz 1958. godine

Plan grada Zagreba iz 1958. godine. Prema postojećim podacima izradio ga je Nikola Maljcov, a izdao ga je Turistički savez Zagreba.

Inventarni broj
367
Zbirka
Urbanizacija
Autor/ica
Nikola Maljcov
Desetljeće
1950-e
Godina
1958.
Adresa
/
Lokacija
/
Priložio/la
Vanja Radovanović