Fotografije iz albuma Ane Šlogar Hutter

Fotografije iz obiteljskog albuma Ane Šlogar Hutter. Prva je fotografija snimljena u rodilištu Petrove bolnice gdje je Ana Šlogar Hutter rođena 1937. godine. Desno od nje je fotografija mljekara Marijana Majerića snimljena ispred njegove radnje u Kranjčevićevoj. Ostale fotografije su snimljene na Novoj cesti, Srebreničkoj ulici te na koncu u Lazinskoj ulici gdje je živjela Anina obitelj, a na njima su Ana Šlogar Hutter, njena majka te susjedi.

Inventarni broj
108
Zbirka
Kultura
Medij
Fotografija
Autor/ica
/
Desetljeće
1940-e
Godina
/
Adresa
Nova cesta
Lokacija
/
Priložio/la
Ana Šlogar Hutter