Zahvalnica za zalaganje i rad u Društvu naša djeca

Zahvalnica za zalaganje i rad u Društvu naša djeca, osnovanom 1950. godine, dodijeljena Stevi Biharu, ocu Vlaste Šimičević. Prema pretpostavci Vlaste Šimičević, riječ je o šezdesetim godinama.

Inventarni broj
294
Medij
Dokumenti
Autor/ica
/
Desetljeće
1960-e
Godina
/
Adresa
/
Lokacija
/
Priložio/la
Vlasta Šimičević