Plan Zagreba iz 1930-ih godina

Plan grada Zagreba iz 1930-ih godina koji je izdao nakladnik Jos. Čaklović.

Inventarni broj
366
Zbirka
Urbanizacija
Autor/ica
Franjo Peyer
Desetljeće
1930-e
Godina
/
Adresa
/
Lokacija
/
Priložio/la
Vanja Radovanović