Plan Zagreba

Plan grada Zagreba u izdanju Grafičkog zavoda Hrvatske.

Inventarni broj
369
Zbirka
Urbanizacija
Autor/ica
/
Desetljeće
/
Godina
/
Adresa
/
Lokacija
/
Priložio/la
Vanja Radovanović