Programi muzičkih večeri i koncerata dječjeg zbora OŠ Rade Končar

Veliki dječji zbor OŠ “Rade Končar” (“Voltino”) djelovao je pod vodstvom Stjepana Novačića, profesora muzičkog odgoja i solfegga, te je bio vrlo aktivan tijekom sedamdesetih godina. Zbor je redovno nastupao na gradskim i republičkim dječjim i omladinskim smotrama gdje je godinama osvajao prva mjesta, a dva su puta osvojili treće mjesto na saveznom natjecanju na Mladinskom pevskom festivalu održanom u Celju. Krajem svake školske godine javno bi nastupili, obično u dvorani Hrvatskog glazbenog zavoda, Muzičkoj školi “Vatroslav Lisinski” ili Koncertnoj dvorani “Istra”. Na nastupu su nosili prekrasne plave uniforme, šivane posebno za njih. Sanja Žagmeštar bila je ponosna članica velikog dječjeg pjevačkog zbora OŠ “Rade Končar” (“Voltino”) od 4. do 8. razreda (1972-76).

Inventarni broj
403
Zbirka
Kultura
Autor/ica
/
Desetljeće
1970-e
Godina
/
Lokacija
OŠ Voltino
Priložio/la
Sanja Žagmeštar