Programi glazbenih večeri područnog odjeljenja Muzičke škole Vatroslav Lisinski Zagreb u OŠ Rade Končar

Tijekom 60-tih i početkom 70tih godina u OŠ “Rade Končar” (“Voltino”) djelovalo je područno odjeljenje Muzičke škole “Vatroslav Lisinski” iz Zagreba, a suradnja je realizirana zahvaljujući entuzijiazmu Stjepana Novačića, osnovnoškolskog profesora muzičkog odgoja i solfegga. Školarcima su poduku pružali profesori muzičke škole za minimalnu naknadu, a krajem svake godine djeca područnog odjelenja i polaznici Muzičke škole održali bi zajednički koncert. Sanja Žagmeštar pohađala je OŠ “Rade Končar” (“Voltino”) od 1968. do 1976. godine, a u rad područnog odjeljenja uključila se 1969. godine kao prvašica, te ubrzo naučila svirati klavir. Nakon što je odjeljenje prestalo s radom 1972/3. godine Sanja je nastavila obrazovanje u Muzičkoj školi “Vatroslav Lisinski”.

Inventarni broj
642
Zbirka
Kultura
Autor/ica
/
Desetljeće
1970-e
Godina
/
Lokacija
OŠ Voltino
Priložio/la
Sanja Žagmeštar