Sorghum halepense (Piramidalni sirak)

Ova trava raste kao korov na kultiviranim i zapuštenim površinama, često uz rubove puteva i cesta. Latinsko ime navodi nas na njeno porijeklo, Alep u Siriji, gdje je prvi puta primijećena. Rasprostranjena je na području jugoistočne Europe i jugozapadne Azije, ali je danas nalazimo svugdje po svijetu. Na području Hrvatske prvi je puta zabilježena početkom 19. stoljeća. U poljoprivredi se smatra štetočinom zbog podanaka koji otežavaju obradu tla, kao zbog činjenice da je domaćin biljnim ušima i virusima. Svojim alelopatskim djelovanjem sprečava klijanje drugih biljaka. Za životinje na ispaši mlade biljke mogu biti otrovne. Od sjemenki se radi brašno te su jestive sirove i kuhane.

 

Izvori za daljnje čitanje:

https://www.plantea.com.hr/piramidalni-sirak/

Artefakt iz fundusa korišten u kolažu: fotografije Samoborskog kolodvora.

Popis: